Strona poświęcona tematyce szachowej

Szachy w Edukacji Przedszkolnej

Adresaci Szkolenia:
Nauczyciele przedszkolni, animatorzy.

Cele szkolenia:
– nauczenie słuchaczy podstaw gry w szachy
-Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych opartych na nowej podstawie programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej z elementami gry w szachy.

Program szkolenia:
– zapoznanie z zasadami gry w szachy,
– wprowadzenie podstawowych terminów i pojęć szachowych,
– zapoznanie z metodyką nauczania szachów dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– zapoznanie z zabawami, ćwiczeniami, aktywnościami wspierającymi naukę gry w szachy dzieci w wieku przedszkolnym oraz wspomagającymi wszechstronny rozwój inteligencji,
– poznanie ćwiczeń umożliwiających kształtowanie logicznego myślenia od początku edukacji szachowej,
– poznanie walorów królewskie gry zarówno pod kątem kształtowania logicznego myślenia oraz pozytywnych cech charakteru,
– zapoznanie ze sposobami przeprowadzania turniejów szachowych,
– prezentacja materiałów oraz publikacji wspomagających edukację szachową w wieku przedszkolnym
– prezentacja sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji szachowej

Zalety i korzyści szkolenia:
– każdy z uczestników zyskuje niezbędną wiedzę do prowadzenia zająć szachowych z dziećmi w wieku przedszkolnym,
– każdy z uczestników otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne,
– Każdy z uczestników otrzymuje bezpłatny poradnik metodyczny do nauki gry w szachy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kadra:
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów sportu w dziedzinie szachy. Instruktorzy na co dzień zajmują się edukacją szachową dzieci, młodzieży, dorosłych, a także organizują turnieje, obozy, zgrupowania szachowe.